Dokumendihaldus

Pakume täisteenust alates parima kinnistu valimisest, kuni võtmed kätte hetkeni.

Sul peab olema ainult idee, kus piirkonnas soovid elada, millisest ja kui suurest majast oled unistanud.

Meie pakume:

  • kinnistule sätestatud tingimuste kontrollimine omavalitsuses;
  • ehitusprojekti koostamine ja nõustamine, ehitusprojekti edastamine omavalitsusse;
  • majaehituse alustamisega seotud toimingute tegemine, notariaalsete lepingute sõlmimise jaoks vajalike dokumentide koostamine ja info kokkupanemine notarile;
  • majaehitusega seotud lubade taotlemine, nt raieluba, veoluba jne;
  • majaehitusega seotud toimingud, nt arboristi poolt puude hinnang, geodeetiline alusplaan, joogivee analüüsid jne.
  • kasutusloa taotlemine.
Kõik teenused on võimalik tellida ühe paketina või üksikult.

Protsess näeb välja nii:

Kõik saab alguse kinnistust. Saame otsida sulle ise sobiva krundi või kui sobiv on juba välja valitud, siis kontrollime omavalitsuses, millised tingimused või piirangud on kinnistule seatud. Tagab turvalisuse, et kinnistule saab lõpuks ehitada just sellise maja nagu soovitud.
Koostöös arhitektiga koostame ehitusprojekti ja anname soovitusi, millistele olulistele punktidele maja üldplaneeringus tähelepanu pöörata. Lähtudes ka omavalitsuse poolt määratud projekteerimistingimustest.
Kui on vaja ehituseks pangalaenu, siis tellime eeldatava hindamisakti ehitusprojekti alusel. Kui pangalaenu ei ole vaja, siis esitame ehitusprojekti kohalikku omavalitsusse ehitusloa saamiseks.
Kirjuta meile