Rahaseif

Ole kindel et saad makstud raha eest soovitud teenuse.

Aitame ära hoida rahalisi pettuseid.
  • Võtame enda kanda rahalise vastutuse, et teenuse tellija saaks kvaliteetse tulemuse ning teenuseosutaja teenuse eest tasu. Vahendame rahalisi tehinguid teenuse tellija ja teenuseosutaja vahel.
  • Aitame koostada juriidiliselt korrektseid lepinguid teenuse tellija ja teenuseosutaja vahel
  • Hoiustame raha nii kaua enda kontol, kuni toimub lepingus sätestatud tingimustele vastava töö üleandmine või teenuse osutamine. Seejärel tasume teenuseosutajale kokku lepitud tasu. Selline protsess tagab usaldusväärse koostöö ja tekitab turvatunde mõlemale osapoolele. Teenuseosutaja saab olla kindel, et ta saab oma teenuse eest tasu ja teenuse tellija saab olla kindel, et ta saab kokku lepitule vastava teenuse.
Kirjuta meile